【B女中文名叫…】張美妮B女百日宴超熱鬧 圈中靚媽齊送祝福

39歲藝人張美妮六月時宣佈爲老公KK誕下小公主…

之後大家一直只稱呼B女花名「笑咪咪」,而家B女終於有中文名喇!

原來B女叫黃洛雯,現時已三個月大,美妮與老公就為愛女搞了個百日宴,更邀請了圈中好友張嘉兒、孟瑤及陳爽等一眾靚媽出席。

點少得圈中好姊妹啊!包括張嘉兒(右起)、孟瑤同陳爽…

 

 

而美妮亦將百日宴上影的全家福放上社交網,見洛雯穿了白色紗裙、頭上更有靚靚頭箍,人如其名,不停笑咪咪的,相當可愛。