【BéBé G發高燒39.5℃】大肚官恩娜好擔心

38歲歌手官恩娜婚後生咗個仔仔BéBé G,早前佢再宣布喜訊懷有第二胎,認真幸福滿瀉。

懷有約5個月身孕嘅佢,同時又要照顧仔仔BéBé G,真係少啲精力都唔得。

BéBé G呢日就病咗仲發高燒高達攝39.5℃,官恩娜喺社交網上載咗抱住BéBé G嘅相,睇到BéBé G冇晒精神咁合埋雙眼伏喺媽媽胸前,官恩娜除低口罩扁嘴,留言話:「Waiting for the doctor(等待醫生中),39.5°C。」

網民都紛紛留言送上祝福,希望BéBé G快啲好番啦!

(on.cc東網)