【B仔叫Karson】升呢做媽咪恭喜晒!

去年3月同圈外老公Kent拉埋天窗,當時一班節目主持好友譚玉瑛、蓋世寶、司徒瑞祈、何沛霖、鄧永健、阮政峰都有出席婚禮、見證呢個大日子!

喺同年11月更宣布造人成功,原來日前囝囝已經出咗世啦!

呢日Athena嘅圈中好友李君妍喺社交網上載探Athena同BB嘅合照,並晒出一張寫畀Athena嘅卡仔,上面除咗佢哋兩公婆嘅名之外,仲寫上「Karson」,相信就係B仔嘅英文名。

君妍亦有留言恭喜好友:「恭喜Athena順利生咗小寶寶,突然覺得生命好奇妙,不是發生在你身邊都不覺得,原來肚子內的他是這個模樣的,腦子不斷幻想,看着寶寶的一舉一動,都不知道他在幹甚麼,好可愛。媽媽的努力,是特別的經歷。被感染了,我開始期待了。」

而吳綺珊(Athena)則回應指期待輪到老友做媽媽嘅一日。

(綜合報道/on.cc)